ประกาศแสดงใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยตาม มาตรา ๑๓(๑) ตามพรบ.ปฏิบัตราชการอิเล็กทรอนิกส์

คำสั่งระบบปฏิบัติหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศช่องทางิเล็กทรอนิกส์
To top