ติดต่อเรา


กรุงเทพมหานคร

172 ถนน อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600


(+66)2-890-1801 ต่อ

(+66)2-890-2290

dru@dru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


สมุทรปราการ

เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี      
จังหวัดสมุทรปราการ 10540      


(+66)2-325-2010

(+66)2-325-2011

sp.dru@dru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
To top