ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

“ตราพระราชลัญจกร” ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ความหมาย
สีน้ำเงิน : แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว : แทนแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง : แทนความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม : แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว : แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Downloads => PNG | .AI | .PSD

To top