ไม่มีหมวดหมู่

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (บุคคลภายนอก)

หน้าหลัก / ร้องเรียนแบบฟอร์มข้อร้องเรียน / แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (บุคคลภายนอก)


แบบฟอร์มข้อร้องเรียน (ภายนอก)

*** หมายเหตุอัพโหลดหลักฐานผ่าน Google Drive , One Drive หรือเว็บฝากไฟล์อื่น ๆ และนำ Link มาใส่เท่านั้น

การกรอกข้อมูลสำหรับการร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นช่องทางในการติดต่อกลับและรายงานการดำเนินงานให้ท่านได้ทราบ
*** หมายเหตุ : การร้องเรียนการเมื่อกรอกข้อมูลแล้ว จะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

To top